Website coming soon !

Una – jedna i jedina! Posebna i jedinstvena.

Dobro došli na web stranicu Udruženja „Žene sa Une“!

Kao i rijeka Una, i Žene sa Une su po mnogu čemu posebne i jedinstvene. Okupljene oko načela humanosti, nepristranosti, nezavisnosti žene sa Une osnovale su nevladinu i neprofitnu organizaciju i registrirale je 13. Septembra 1994. godine pod nazivom Udruženje „Žene sa Une“.

Unapređenje demokratskih, kulturnih, obrazovnih, socijalnih, ekonomskih, zdravstvenih i životnih interesa ljudi na području djelovanja bili su i ostali programski ciljevi Udruženja. Aktivnosti na zaštiti i promociji ljudskih prava, javno zastupanje i mobilizacija javnosti u cilju uklanjanja predrasuda i izjednačavanja mogućnosti za marginalizirane grupe, rezultirali su 2005. godine osnivanjem i upravljanjem skloništa za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja, seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima.

Upućivanje, izgrađivanje, podsticanje i usmjeravanje svijesti građana u planiranju i provođenju pozitivnih procesa u društvu, organizovanje i razvoj volonterskog rada i volonterskih programa, povećanje svijesti javnosti o potrebi povećanja vladine odgovornosti i vladavine prava, temeljni su principi za koje se zalažemo i na kojima radimo.

Pridružite nam se i postanite posebni i jedinstveni!

 

Posljednje novosti

Međunarodna konfrenecija "Ka održivim i kvalitetnim sistemima podrške djeci uključenoj u život i/ili rad na ulici i djeci u riziku na području Jugoistočne Evrope"

Povodom 12. aprila, Međunarodnog dana djece ulice, Regionalna mreža za djecu koja žive i/ili rade na ulici okupila je danas u Sarajevu preko 100 učesnika na jednodnevnoj konferenciji o Dnevnim centrima za djecu koja žive i/ili rade na ulici

Regionalna mreža za djecu uključenu u život i rad na ulici

Žene sa Une postale punopravna članica Regionalne mreže za djecu uključenu u život i rad na ulici

Mladi u akciji

„ Promocija multi-etničkih, kulturnih, edukativnih i socijalnih vrijednosti kroz koncept omladinskog volonterizma“

Izvinjenje

Dragi prijatelji, u proteklih desetak dana imali smo problema sa komunikacijom zbog prelaska na novi server. Od danas je sve na svom mjestu. Čujemo se i vidimo sa novim informacijama o našim aktivnostima.