Projekat: Nasilje nad ženama - prepoznaj i spriječi!

Uloga medija i izvještavanje o problemu nasilja nad ženama i Nasilje nad ženama u situacijama oružanih sukoba bile su teme današnjih predavanja za predstavnike institucija, javnih ustanova i nevladinih organizacija

Drugi Forum za razmjenu informacija o rodnoj ravnopravnosti

U organizaciji NATO Štaba Sarajevo, Agencije za ravnopravnost spolova BiH i UNWOMEN u Sarajevu je održan drugi Forum za razmjenu informacija o rodnoj ravnopravnosti

PROJEKAT: MLADI I SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO

U okviru proejkta "Mladi i socijalno poduzetništvo" Udruženje "Žene sa Une" zajedno sa učenicima OŠ "Harmani I" posjetili su Udruženje "Radosti druženja"

PROJEKAT "NASILJE NAD ŽENAMA - PREPOZNAJ I SPRIJEČI"

U Bužimu održana radionica za ranjive grupe

Sastanak koordinacionog odbora za ravnopravnost spolova Unsko-sanskog kantona

Formirana radna grupa za izradu prijedloga protokola za pomoć žrtvama rodno baziranog nasilja i nasilja u porodici

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA ORGANIZIRALI "UNSKI SMARAGDI" U SURADNJI SA PRIVREDNOM KOMOROM USK

Trodnevni seminar "Koordinirani odgovor nevladinih organizacija i policije na potrebe marginaliziranih žena"

U organizaciji UG PROI iz Sarajeva danas počinje trodnevni seminar u Sarajevu

Mreža Volontiram! Sastanak i trening

Predstavljanje Lokalnog volonterskog servisa Bihać i dosadašnjih rezultata i budućih aktivnosti

Sve je više društveno odgovornih poduzeća

Sani-global doo Bihać donirao drva Sigurnoj kući