„Nasilje nad ženama - prepoznaj i spriječi“

Projekat «Nasilje nad ženama-prepoznaj i spriječi», formuliran od strane NVO «Žene ženama» i «Ženska soba», a podržan u provedbi od strane mnogih saradničkih organizacija, prije svega baziran je na njihovom velikom iskustvu i poznavanju situacije u Bosni i Hercegovini i regionu, te primjernoj borbi za zaštitu ženskih ljudskih prava i na povećanje kvalitete života žena žrtava kako porodičnog tako i ostalij oblika rodno uvjetovanog nasilja.

Konferencija posvećena učešću mladih žena na pozicijama u BiH

Povodom obilježavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena, u Sarajevu su NATO štab, Američka ambasada i Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, organizirali konferenciju na kojoj je ukazano na značaj ovoga praznika i položaj žena u BiH, posebno na učešće žena u političkom životu BiH.

Sajam rezultata FIGAP programa

Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama, od 6. do 8. marta 2012. godine organizira Sedmicu ravnopravnosti spolova/Gender Week, tokom koje će biti predstavljeni rezultati postignuti u ovoj oblasti.

Bihaćka pivovara uručila vrijednu donaciju Sigurnoj kući

Kompanija Bihaćka pivovara još jednom je dokazala da je jedno od društveno odgovornih poduzeća koje uvijek prepozna potrebe za djelovanjem u lokalnim zajednicama i svake godine odgovori na molbe za pomoć. Tako su i ovog puta posjetili Udruženje «Žene sa Une»-Sigurna kuća i uručili donaciju u vidu svojih proizvoda.

Čestitka kompaniji MEGGLE

Udruženje Žene sa Une uputilo čestitku kompaniji MEGGLE

Popisan Sporazum o partnerstvu sa Udruženjem "Sadika"

Predsjednica Rekreativno-edukativnog udruženja "Sadika", gđa. Nurveta Hakmi-Begić i izvršna direktorica Udruženja "Žene sa Une" popisale su partnerski sporazum o zajedničkom apliciranju u okviru poziva "Europski Instrumenti za Demokratizaciju i Ljudska Prava - EIDHR 2012."

OSCE Izvještaj "Krivična odgovornost i sankcionisanje počinilaca nasilja u porodici"

Prezentiran OSCE-ov izvještaj "Krivična odgovornost i sankcionisanje počinilaca nasilja u porodici". Prezentaciji prisustvovale i predstavnice Udruženja "Žene sa Une".

Implementacija projekta „Mladi i socijalno poduzetništvo“

Udruženje „Žene sa Une“ potpisalo je Ugovor o donaciji za implementaciju projekta „Mladi i socijalno poduzetništvo“ - kreiranje 10 novih socijalnih preduzeća i 5 socijalnih akcija u lokalnim zajednicama.

Evaluacijski sastanak u okviru projekta „Volonitiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica“

Projekat „Volonitiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica“ implementiraju OKC Banjaluka i ALD Sisak, zajedno sa 4 partnera – Udruženje “Žene sa Une” iz Bihaća, Udruženje građana BiosPLUS iz Dervente, Udruga osoba sa invaliditetom Kutina i Udruga IKS iz Petrinje.