Dvodnevna radionioca za izgradnju kapaciteta na lokalnom nivou

U okviru projekta "Socijalna uključenost i integracija marginaliziranih grupa na tržište rada" otpočela dvodnevna radionica za izgradnju kapaciteta na lokalnom nivou za olakšanje pristupa tržištu rada za marginalizirane grupe

Studijska pojeta, Keln (Republika Njemačka) 18.-24.11.2013.

U okviru projekta "Podrška organizacijama civilnog društva za poboljšanje socijalne kohezije u pograničnom području Hrvatska-Bosna i Hercegovina" organizirano studijsko putovanje za predstavnike organizacija civilnog društva, centara za socijalni rad i vladinih institucija

Javna diskusija - Reforma socijalnog sektora

U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike organiziran je okrugli stol u Bihaću na temu reforme socijalnog sektora.

Predstavljen rad Dnevnog centra za djecu u Srbu (Republika Hrvatska)

U okviru prekograničnog projekta Republika Hrvatska-Bosna i Hercegovina "Podrška organizacijama civilnog društva za poboljšanje socijalne kohezije u prekograničnom području Hrvatska-Bosna i Hercegovina" predstavljen rad Dnevnog centra u Srbu

Edukacija za stručnu koordinacijsku grupu

U okviru projekta "Socijalna uključenost i integracija marginaliziranih grupa na tržište rada" počeo 4-dnevni trening za osoblje stručne koordinacijske grupe

Šef operacija Delegacije Evropske Unije u BiH u posjeti organizaciji Žene sa Une

U sklopu službene posjete projektima koje sufinansira Evropska Unija, Holgar Schroeder posjetio Žene sa Une i Centar DUGU

Potpisan Memorandum o razumjevanju između Koordinacionog odbora za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini i 13 nevladinih organizacija

Ovim Memorandum o razumjevanju definisana je suradnja potpisnica na provedbi Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini za period 2014 - 2017

Sastanak Sekretarijata Sigurne mreže sa predstavnicama OAK Fondacije

U Sarajevu je dana 29.10.2013. godine održan sastanak članica Sekretarijata Sigurne mreže BiH sa predstavnicama Fondacije OAK koja je u proteklih godinu dana podržavala rad Sigurne mreže

Konferencija „Prekogranično volontiranje u evropskoj godini građana - Šta je to“

Domaćin konferencije je Mreža mladih jugoistočne Evrope, a organizator konferencije je Evropski volonterski centar.

Trening "Praktično pisanje EU projekata"

U okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina, Udruženje DON iz Prijedora i Udruga IKS iz Petrinje organizirali su 6-dnevni trening praktičnog pisanja EU projekata