DANAS NAM JE ROĐENDAN

Žene sa Une danas proslavljaju 19 godina uspješnog postojanja i rada

ŽENE SA UNE NA SAJMU EKOBIS

I ove godine Žene sa Une uzele su učešće na međunarodnom sajmu EKOBIS 2013

Žene sa Une članice Samaritan International - SAM.I

21. Avgusta 2013. Žene sa Une su na sastanku upravnog odbora Samaritan International – SAM.I u Berlinu primljene u ovu međunarodnu mrežu nevladinih organizacija

SASTANAK KOORDINACIJSKE GRUPE

U okviru projekta "Socijalna uključenost i integracija marginaliziranih grupa na tržište rad" formirana koordinacijska grupa koja je danas održala prvi radni sastanak

ODGANIZIRANA VOLONTERSKA AKCIJA

Kao dio pripremnih aktivnosti za rekonstrukciju socijalnih kuća u Bihaću, organizirana volonterska akcija uređenja okućnice

PROTOKOL O SURADNJI IZMEĐU CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE BIHAĆ I I NVO ŽENE SA UNE

ZU Dom zdravlja Bihać - Centar za mentalno zdravlje i NVO Žene sa Une potpisali su danas protokol o suradnji s ciljem što boljeg razumjevanja potreba i unapređenja usluga koje pružaju duševno oboljelim licima.

IMPLEMENTACIJA NOVOG PROJEKTA

Udruženje „Žene sa Une” realizuje projekat pod nazivom: „Socijalna uključenost i integracija marginaliziranih grupa na tržište rada“

Podrška žrtvama/žrtvama svjedocima

Potpisivanjem protokola o međusobnoj saradnji nadležnih ministarstava, općina, ustanova i nevladinih organizacija uspostavljena je Mreža podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela na području Unsko-sanskog kantona.

Okrugli stol: "Kojeg je roda sigurnost?"

Danas je u Bihaću u organizaciji NATO Štaba Sarajevo i Žene sa Une održan okrugli sto pod nazivom "Kojeg je roda sigurnost?"

Trening za nove članice Sigurne mreže

Tokom mjeseca maja 2013.god. u Sarajevu, su održana četiri treninga za dvanaest (12) novih članica Sigurne mreže.