Konferencija "Svjedoci i njihova prava"

Konferencija

Prijedor, 15.10.2014.

Konferencija: "Svjedoci i njihova prava"

Predstavnice Udruženja "Žene sa Une" učestvovale su na konferenciji "Svjedoci i njihova prava" koja je održana u Prijedoru u organizaciji Udruženja Prijedorčanki "Izvor".
Rasprava se odvijala u okviru dvije teme: Pravna podrška svjedocima u predmetima ratnih zločina (Odštetni zahtjev u toku ili nakon okončanja sudskog postupka…) i Mehanizmi ostvarivanja statusnih prava žrtava svjedoka (Entitetski zakoni za civilne žrtve rata, naknada materijalne i nematerijalne štete, domaći i međunarodni pravni mehanizmi…).

Uvodničari su bili predstavnici pravosuđa, Misije OSCE-a u BiH i organizacija koje se bave pravnom podrškom u Bosni i Hercegovini dok su u radu konferencije učestvovali predstavnici institucija i nevladinih organizacija sa područja sjeverozapadne BiH, te pojedinci koji su svjedočili u nekim slučajevima.

U sudskim procesima za ratne zločine, počinjenim prije dvije decenije, pravosuđe se u dokazivanju krivice najviše oslanja na svjedoke, među kojima je značajan broj onih koji su i sami bili žrtve. Prioritet pravosuđa je da osigura pravičnost postupka za optužene dok se svjedocima pridaje manja pažnja. U praksi skoro da nemamo pokrenute imovinsko-pravne zahtjeve oštećene strane. Svjedoci često nemaju rješena ni osnovna statusna prava koja bi bitno popravila njihov težak ekonomski položaj.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Podrška pravosuđu i svjedocima u slučajevima ratnih zločina u Sjeverozapadnoj BiH“ koju podržava Ambasada Švicarske u BiH.