Mreže podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela

Mreže podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela

Bihać, 28.01.2015.

Kao članica koordinacionog tima, Žene sa Une su učestvovale na sastanki na kome se diskutiralo na temu funkcioniranja uspostavljene institucionalne mreže podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela sa područja Unsko-sanskog kantona. Naglašena je uspješna saradnja između nevladinih organizacija i Kantonalnog suda u Bihaću te uspješna podrška za svjedokinje (psihološka podrška, pratnja, logistička podrška, usluge prijevoza) kao i potreba podizanja svijesti ljudi, ali i žrtava/svjedoka kako bi ih se ohrabrilo da progovore, te kako bi ih se upoznalo sa njihovim pravima.