ODGANIZIRANA VOLONTERSKA AKCIJA

ODGANIZIRANA VOLONTERSKA AKCIJA

Bihać, 16.07.2013.

U okviru uspostavljene suradnje sa njemačkom organizacijom Arbeiter Samariter Bund (ASB), kao dio mreže organizacija SAM.I, Žene sa Une će u suradnji sa Općinom Bihać i Centrom za socijalni rad Bihać obnoviti dva montažna objekta koji služe kao socijalni smještaj. Projekat pod nazivom "Dom za beskućnike" sufinansiraju ASB i općina Bihać. Kao dio pripremnih aktivnosti ovog projekta, danas je organizirana volonterska akcija čišćenja i uređenja prostora oko jedne od kuća. 

Žene sa Une zahvaljuju se svim volonterima i volonterkama koji su uzeli učešća u današnjoj akciji!