Počela implementacija projekta ''Promocija multietničkih, obrazovnih, kulturnih i socijalnih vrijednosti kroz koncept omladinskog volonterizma''

Počela implementacija projekta ''Promocija multietničkih, obrazovnih, kulturnih i socijalnih vrijednosti kroz koncept  omladinskog volonterizma''

Bihać, 02.10.2014.

Udruženje ''Žene sa Une'' u okviru projekta  Promocija multietničkih, obrazovnih, kulturnih i socijalnih vrijednosti kroz koncept  omladinskog volonterizma  organizira  dvodnevni treninga  jačanja kapaciteta za predstavnike OCD-a, omladinskih volonterskih organizacija, neformalnih omladinskih grupa i lokalnih vlasti.  Projekt financira  Ambasada  Sjedinjenih Američkih Država u BiH iz Programa malih grantova.

Glavni cilj projekta je promocija omladinskog  volonterizma  kao učinkovitog alata za  aktivno sudjelovanje u procesima pomirenja , međuetničke tolerancije i donošenja odluka u lokalnim zajednicama.  Specifični cilj projekta je i kreiranje inovativnih servisa u lokalnim zajednicama kroz promociju  volontiranja  i razvijanje novih mjera  podrške koristeći volonterske principe.

Prvi trening će se održati 16. i 17. 10.2014. u Bihaću za učesnike iz tri od ukupno 6 planiranih  općina u okviru ovog projekta, Bihać, Cazin i Velika Kladuša. Kroz planirane aktivnosti mladi će imati priliku upoznati se s mladima iz drugih etničkih zajednica kako bi se unaprijedila percepcija  mirnog suživota kroz povjerenje, poštivanje različitosti, te jačanje građanskog i interkulturnog dijalog među građanima. Učesnici treninga će biti upoznati s postojećim socijalnim servisima i uslugama u svojim zajednicama. Također će se govoriti o  razvijanju novih mjera podrške u lokalnim zajednicama kroz koncept volonterizma, o psihološkim aspektima pružanja socijalnih usluga, kao i o mobilizaciji mladih da se uključe u ovakve i slične aktivnosti.  Predstavit će se  trenutne  volonterske politike u općinama uključenim u ovu akciju, te će se dati prijedlozi kako unaprijediti iste.

Osim dvodnevnog treninga  planirani su i sastanci s lokalnim vlastima u pogledu moguće asistencije marginaliziranim grupama s ciljem promocije volonterizma u pružanju socijalnih usluga. Sastanci između nevladinih organizacija i lokalnih vlasti  bit će  organizirani u svih 6 općina koje sudjeluju u projektu. Ovi susreti će inicirati dijalog između nevladinog sektora i lokalnih vlasti  s ciljem uspostavljanja lokalno krojenih mjera iz oblasti socijalne zaštite i pomoći.