SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Bihać, 30. jun 2014.

 

Udruženje „Žene sa Une“ kao glavni vodeći aplikant u periodu od 03. aprila 2013. godine do 02. jula 2014. godine implementiralo je projekat pod nazivom „Podrška organizacijama civilnog društva radi poboljšanja socijalne kohezije u pograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine„. Projekat se implementirao u partnerstvu sa Udrugom „Una“ iz Srba (općina Gračac), Udrugom „Ženska grupa Donji Lapac“ iz Donjeg Lapca iz Republike Hrvatske i Arbeiter Samariter Bund iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina.

Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska i Bosna i Hercegovina 2007 – 2013. Ukupna vrijednost projekta je 115.977,00 EUR.

Cilj ovog projekta bio je potaknuti stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti s ciljem povećanja socijalne kohezije u programskom području. S tim u vezi projekat je realizacijom aktivnosti poboljšao pružanje usluga socijalne skrbi za djecu u projektnom području. U okviru projekta uspostavljena je koordinacija između relevantnih vladinih institucija i nevladinih organizacija formiranjem mreže pružatelja socijalnih usluga u prekograničnom području Hrvatska – Bosna i Hercegovina.

Završna press konferencija povodom kraja implementacije ovog projekta održana je u ponedjeljak 30. Juna 2014. godine u prostorijama udruženja „Žene sa Une“ sa početkom u 13:00 časova.

Na završnoj press konferenciji o projektu su govorili predstavnici projektnih partnera iz Hrvatske Udruga UNA i Ženska grupa Donji Lapac, te bosansko-hercegovačkih partnera

Udruženje “Žene sa Une” i Arbeiter Samariter Bund i tom su prilikom predstavili ključne rezultate ovog projekta:

- osposobljena 3 Dnevna centra za djecu u Bihaću (Bosna i Hercegovina) i Srbu i Donjem Lapcu (Republika Hrvatska)

- održana dvodnevna radionica za pružatelje socijalnih usluga u pograničnom području

- provedena studijska posjeta za pružatelje socijalnih usluga u Republiku Njemačku

- formirana prekogranična mreža pružatelja socijalnih usluga

- publikovana brošura sa 50 preporuka za komunikaciju i rad sa ugroženim roditeljima i djecom.

Press konferencija je završila sa porukom koju su zajednički uputili svi koji su u njemu učestvovali: „Društvo ima posebnu odgovornost prema onima koji iz različitih razloga ne mogu računati na podršku i zaštitu porodice ili pružatelja socijalnih usluga“.