VLADA USK DODIJELILA 40.000 KM ZA RAD SIGURNE KUĆE U BIHAĆU

VLADA USK DODIJELILA  40.000 KM ZA RAD SIGURNE KUĆE U BIHAĆU

Bihać, 15.09.2014

Ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi USK dr. Amir Murić potpisao je sa direktoricom udruženja “Žene sa Une” iz Bihaća g-đom Aidom Behrem Ugovor o sufinanciranju troškova smještaja u “Sigurnu kuću” u Bihaću. Vlada USK-a ove godine izdvojila je 40.000 KM za rad Sigurne kuće, što je do sada najveći iznos.

 Ovim ugovorom su utvrđene obaveze potpisnika u postupku zbrinjavanja i zaštite žrtava nasilja u porodici. Sigurna kuća pruža adekvatan smještaj ženama i djeci žrtvama traume i nasilja tokom procesa njihovog oporavka. Boravak u njoj uključuje odgovarajuću stručnu pomoć, individualni i grupni terapijski rad, savjetovanje, porodičnu terapiju, okupacionu terapiju, te ekonomsko osnaživanje kroz pohađanje kursova za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Statistika kaže da je broj žrtava porodičnog nasilja iz godine u godinu sve veći. Prema raspoloživim podacima, u 95 posto slučajeva u BiH žrtve nasilja u porodici su žene. U društvu u kojem živimo, koje je još uvijek u čvrstim okovima patrijarhalnog obrasca, nasilje nad ženama je veoma prisutno.

Upravo zbog toga je jako važno da država prepozna nasilje u porodici kao ozbiljan društveni problem, te kreira zakonske pretpostavke za zaštitu žrtava nasilja i osigurava financijska sredstva u budžetima za rad institucija, koje im pružaju zaštitu. Stoga je od iznimnog značaja  i podrška koju je Udruženje  uvijek imalo u Vladi USK-a kako bi se štićenicima omogućila što bolja skrb za vrijeme boravka u Sigurnoj kući.