Žene sa Une članice Samaritan International - SAM.I

Žene sa Une članice Samaritan International - SAM.I

Bihać, 21.08.2013.

21. Avgusta 2013. Žene sa Une su na sastanku upravnog odbora Samaritan International – SAM.I primljene u ovu međunarodnu mrežu nevladinih organizacija

SAM.I jeEuropska federacija neprofitnih i nevladinih organizacija koja broji 16 članica iz 15 europskih zemalja.  

SAM.I sebe smatra posrednikom između europskih institucija i njezinih članica u pitanjima koja se odnose na razvoj i provedbu europskih standarda za hitnu medicinsku pomoć, volonterski rad i humanitarnu pomoć. Članice SAM.I mreže se zalažu za održavanje i daljnji razvoj kvalitetnih socijalnih usluga u sektoru pomoći za starije, djecu i mlade, kao i njegu i pomoć za osobe s invaliditetom kao i jačanje međusobne suradnje.

Bogato iskustvo i široko usmjeren know-how pojedinih organizacija nude dobru osnovu za zajednički međunarodni rad. Gotovo 3.000.000 članova, 130.000 volonteri i 30.000 stalno zaposlenih čine osnovu Samaritan International i mreže u različitim organizacijama i zemljama. Osim toga, tu su još regionalne i lokalne samaritanske organizacije i inicijative.

Članovi doprinose mreži svojim iskustvom u području socijalnih usluga, spasilačkih službi, prve pomoći, treninga i humanitarne pomoći i brige o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

 Više informacija o ovoj mreži na www.samaritan-international.eu