Živim život bez nasilja

Živim život bez nasilja

Bihać, 20.10.2014.

Nakon potpisivanja ugovora za implementaciju projekta "Živim život bez nasilja" u okviru realizacije Gender akcionog plana Općine Bihać 2014-2016, Žene sa Une započinju implementaciju ovog projekta.

Ovim projektom Žene sa Une u suradnji sa Centrom za socijalni rad Bihać, PU Bihać, lokalnim medijima i općinom Bihać žele realizirati aktivnosti za zaštitu žrtava nasilja u porodici. Projekat je nastao kao rezultat našeg dugogodišnjeg rada u oblasti prevencije i zaštitet žrtava nasilja u porodici.

Projekat predviđa direktan rad sa potencijalnim i/ili identifikovanim žrtvama nasilja u porodici ali i sa svim relevantnim institucijama i drugim organizacijama civilnog društva. Projekat planira uspostavu mobilnih timova u 5 mjesnih zajednica na području općine Bihać: Gata, Vrsta, Kulen Vakuf, Orašac i Brekovica.

Sve naše dosadašnje analize i iskustva  pokazuju da postoji potreba za uvođenjem efikasnih mehanizama za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja u društvu, a naša je preporuka da to budu mobilni timovi u mjesnim zajednicama. Takvi mobilni timovi će biti zaduženi za pripremu i realizaciju akcionih planova po Programu mjera za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja. Timove će sačinjavati predstavnici iz savjeta mjesnih zajednica, ugledni mještani, predstavnici Centra za socijalni rad, PU Bihać i projektnog osoblja. U okviru projekta, bit će usaglašen Program mjera za prevenciju i ovi mobilni timovi će biti zaduženi za njegovu primjenu u lokalnim zajednicama.

Općina Bihać sufinansira ovaj projekat sa 3.500,00 KM.