Međunarodna konfrenecija "Ka održivim i kvalitetnim sistemima podrške djeci uključenoj u život i/ili rad na ulici i djeci u riziku na području Jugoistočne Evrope"

Povodom 12. aprila, Međunarodnog dana djece ulice, Regionalna mreža za djecu koja žive i/ili rade na ulici okupila je danas u Sarajevu preko 100 učesnika na jednodnevnoj konferenciji o Dnevnim centrima za djecu koja žive i/ili rade na ulici

Regionalna mreža za djecu uključenu u život i rad na ulici

Žene sa Une postale punopravna članica Regionalne mreže za djecu uključenu u život i rad na ulici

Mladi u akciji

„ Promocija multi-etničkih, kulturnih, edukativnih i socijalnih vrijednosti kroz koncept omladinskog volonterizma“

Izvinjenje

Dragi prijatelji, u proteklih desetak dana imali smo problema sa komunikacijom zbog prelaska na novi server. Od danas je sve na svom mjestu. Čujemo se i vidimo sa novim informacijama o našim aktivnostima.

Mreže podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela

Koordinacioni sastanak potpisnika protokola Mreže podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela sa područja Unsko-sanskog kantona

Uspješno realizovana akcija "Nijedno dijete bez paketića"

Danas je u Kulturnom centru upriličena podjela paketića za najmlađe iz socijalno ugroženih porodica, te one porodice gdje su roditelji nezapoleni i Romske populacije.

Najmlađi iz socijalno ugroženih porodica obradovani paketićima

Volonteri Udruženja "Žene sa Une" podijelili paketiće najmlađima iz kategorije socijalno ugroženih porodica.

Obilježen Međunarodni dan volontera

Povodom Međunarodnog dana volontera, Udruženje "Žene sa Une" je obradovalo nekoliko socijalno ugroženih porodica sa paketima pomoći.